A1 ufabet
A3 A4 Na A7

โคปา อเมริกา

โกปาอาเมริกา (Copa América) หรือ กอปาอาแมรีกา เป็นการแข่งขันฟุตบอลนานาชาติของสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้ จัดขึ้นครั้งแรกใน ค.ศ. 1916 การแข่งขันเกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอจากสาเหตุต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ ค.ศ. 1983 เป็นต้นมามีการแข่งขันทุกสองปี จนกระทั่งถึงในปี ค.ศ. 2004 ที่ห่างจากการแข่งขันครั้งก่อนหน้าใน ค.ศ. 2001 เป็นเวลาสามปี จนกระทั่งใน ค.ศ. 2007 จึงมีการตกลงในหมู่ประเทศที่เข้าทำการแข่งขันว่าจะจัดการแข่งขันทุกสี่ปี


D-3

    ตารางถ่ายทอดสด

    B1 B2

    ทีเด็ด 365LiveBall

    B10 B11 B12
    A8 Na